Dodecaphènia

De dodecaphenia
Salta a la navegació Salta a la cerca

"El que identifica una percepció com a real, és que els estímuls provinents dels diferents sentits són consistents."

Kenjiro Yoshigasaki, a Viatge intern d'un estrany.

Què és la Dodecaphènia?

(Clica aquí per veure un vídeo de presentació (6 min)).

Hi ha moltes persones que no han "estudiat" mai música. I moltes persones que ho han intentat però han "fracassat". El problema principal és que les metodologies d'aprenentatge tradicionals és basen en un llenguatge simbòlic que, per a molta gent, és molt difícil d'assimilar. La dodecaphènia proposa una alternativa.

En primer lloc cal partir de la base de que, poc o molt, TOTHOM pot fer música, ja que tot/es tenim oïde i veu per cantar i escoltar música. Si no poguessim cantar, tampoc podriem parlar, ja que el sistema auditiu i fonador és el mateix.

Cal distingir entre fer música i aprendre l'estructura de la música. L'estructura de la música s'anomena llenguatge musical, i és com la gramàtica de la música. Per fer música no cal connèixer el llenguatge musical, com ho demostren tantes persones que canten o toquen algún instrument sense haver "estudiat música". Escoltar, ballar, cantar, tocar... Tot això és fer música, i tot/es ho podem fer.

Connèixer el llenguatge musical ajuda a fer música, i permet llegir i escriure música, però no és imprescindible ni de bon tros.

La dodecaphènia utilitza un enfoc sensorial basat en l'oïde, el gest, i la vista. L'enfoc de la dodecaphènia és perceptiu, i simplifica la representació de les estructures musicals bàsiques. A mig termini, l'aprenentatge de la dodecaphènia convergeix cap al llenguatge musical tradicional.

Aquesta pàgina ofereix eïnes, conceptes i objectius d'aprenentatge per a gent que no ha estudiat mai música, i per a les persones que ho han intentat però no se n'han sortit.

El xilòfon dodecaphènic és un instrument musical que recull les idees bàsiques de la proposta. L'apartat 2 d'aquest document presenta l'instrument i suggereix idees sobre com fer-lo servir. La metodologia és aprendre tocant, és a dir, jugant (en francès jouer i en anglès to play). L'enfoc d'aquest apartat, doncs, és apte per a infants i grans. Al final de la web trobaràs un apartat sobre com fer-te un xilòfon dodecaphènic tu mateixx.

El següent apartat, dodecaphènia per a principiants, descriu les estructures musicals bàsiques (el llenguatge musical bàsic) en termes únicament sensorials, sense fer servir els termes "tècnics" del llenguatge musical tradicional. I el següent apartat, dodecaphènia per a músics, posa en relació el llengutge sensorial de la dodecaphènia amb el llenguatge i simbologia tradicionals, argumentant els avantatges de l'enfoc dodecaphènic.

Finalment es presenten una sèrie de temes relacionats (el color de les notes, fes-te el teu xilòfon, etc) i una sèrie de projectes, embrionaris o ja en marxa, relacionats amb la dodecaphènia.

Totes les propostes que es descriuen en aquesta web, entren al domini públic per a ús no comercial. Aquests continguts estan protegits per la normativa Prior Art que estableix que no es pot patentar res que s'hagi fet públic prèviament.

Benvinguts/des! dodecaphenia@dodecaphenia.org Darrera modificació: novembre de 2015


Aprendre música intuitivament, amb un xilòfon dodecaphènic

Clicant AQUÍ entres a la pàgina on es mostra què és un xilòfon dodecaphènic, i com fer-lo servir per aprendre música de manera intuitiva, sense els tecnicismes de les classes de música tradicionals (en construcció).

Dodecaphènia per a principiantxs

Clicant AQUí entres a una pàgina que va adreçada a persones sense cap mena de formació prèvia que vulguin aprendre música, i també a persones que ho han intentat però no se n'han sortit amb l'aprenentatge tradicional (en construcció).

L'objectiu és descriure sensorialment les estructures musicals, donant una visió que simplifica enormement la terminologia i estructures tradicionals, i que permet entrar des del principi en la lectura i escriptura de partitures.

La pàgina descriu els elements musicals bàsics i proposa objectius i recursos d'aprenentatge.

Dodecaphènia per a persones amb coneixements de llenguatge i teoria musicals

Clicant AQUÍ entres a una pàgina que va adreçada a persones amb una certa formació musical que es vulguin deixar sorprendre per les propostes de la Dodecaphènia ;-). La pàgina utilitza els conneixements i la terminologia tradicionals per descriure les alternatives i objectius que la dodecaphènia proposa (en construcció).


Temes relacionats


Embrions i propostes de projectes dodecaphènics

Aquesta pàgina descriu projectes relacionats, oberts a la participació

Com fer arribar comentaris o participar al projecte

Dodecaphènia docecaphenia@dodecaphenia.org

Autoria de les idees i abús dels drets (all rights reversed)

drets